Pielgrzymkowe nauki - Wstęp

Wstęp do całości rozważań


„Wierzę w Kościół Chrystusowy” – to myśl przewodnia trwającego roku duszpasterskiego, jak również hasło naszej tegorocznej 41. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, tego wędrowania rekolekcyjnym szlakiem z Tarnowa do tronu Królowej i Matki polskiego narodu oraz każdego z nas. Przez ten czas chcemy doświadczyć piękna i mocy Chrystusowego Kościoła, zakochać się w Kościele, poczuć dumę z przynależności do Ludu Bożego oraz jeszcze większą odpowiedzialność za to wszystko, co Kościół stanowi, w wymiarze ducha i materii.

Schemat naszych pielgrzymkowych nauk (konferencji), jako ubogacenie wiedzy o Kościele Chrystusowym, osnuty będzie według następującego planu:

Niech Duch Święty prowadzi nas zbawczymi ścieżkami Jezusa Chrystusa, a my – jak Lidia z Filippi czy Maria z Betanii – otwórzmy swoje serca na eklezjalny powiew Bożej prawdy.