Kontakt

Dyrektor Pielgrzymki: 

ks. Paweł Broński: 787 555 585  

 

Kierownik zaopatrzenia:

ks. Bogusław Tokarz: 505 090 759


Kierownicy tras:


ks. Piotr Cichoń: 606 315 497

          

ks. Tadeusz Piwowarski: 693 558 028

          

ks. Michał Duch: 577 849 230


Liturgia:

 

ks. Bogusław Sobusiak 504 757 136


Sekretariat PPT:

 

Sylwia Biernat-Krawczyk: 501 021 144

Klaudia Krawiec: 668 388 422


Schola pielgrzymkowa: 

 

Magdalena Drozd: 663 583 192


Nagłośnienie: 

 

Hubert Hajduk: 609 459 743


Centrum medyczne: 

Henryk Jarzębak – ratownik medyczny: 782 338 883


Nr konta PPT:

09 1020 3453 0000 8302 0352 3115  

Piesza Pielgrzymka Tarnowska

ul. Papieska 10

33-340 Stary Sącz


KSIĘŻA PRZEWODNICY:


1 Najśw. Maryja Ks. Marek Wojak 792675918

2 Św. Franciszek Ks. Stanisław Łukasik 661868340

3 Św. Albert Ks. Sebastian Ligęska 796625637

4 Św. Wincenty Ks. Jakub Pikor CM 693126076

5 Św. Florian Ks. Krzysztof Osika 728438875

6 Bł. Maria Teresa Ks. Krzysztof Iwanicki 782021663

7 Św. Józef Ks. Mateusz Wojcieszak 514252157

8 Św. Stanisław Ks. Łukasz Polniaszek 512549049

9 Św. Maksymilian/
Św. Magdalena Ks. Marcin Górski 505560214

11 Św. Jadwiga Ks. Rafał Jagoda 668603202

12 Św. Michał Ks. Jarosław Kokoszka 517293401

13 Św. Dominik Ks. Mariusz Maziarka 735015508

14 Św. Świerad Ks. Rafał Łukasik 600811643

15 Św. Jacek Ks. Tomasz Koźbiał 512688634

16 Św. Szymon Ks. Rafał Mirosławski 606112375

17 Św. Rafał Ks. Damian Kurek 886960902

18 Św. Wojciech Ks. Rafał Mirosławski 606112375

19 Św. Kinga Ks. Stanisław Kłyś 607991331

20 Św. Kazimierz Ks. Bartłomiej Musiał 690378764

21 Bł. Karolina Ks. Marcin Kurmaniak 506603976

22 Św. Małgorzata Ks. Sylwester Pustułka 514981628

23 Św. Jan Kanty Ks. Marcin Niwa 880870734

24 Św. Klemens O. Artur Pruś 511978683

25 Św. Just Ks. Damian Pitwor 506841122

26 Św. Katarzyna Ks. Paweł Łebski 507602277