Kontakt

Dyrektor Pielgrzymki: 

ks. Paweł Broński: 787 555 585  

 

Kierownik zaopatrzenia:

ks. Bogusław Tokarz: 505 090 759


Kierownicy tras:


ks. Piotr Cichoń: 606 315 497

          

ks. Tadeusz Piwowarski: 693 558 028

          

ks. Michał Duch: 577 849 230


Liturgia:

 

ks. Bogusław Sobusiak 504 757 136


Sekretariat PPT:

 

Maria Augustyn: 691 315 087


Schola pielgrzymkowa: 

 

Magdalena Drozd: 663 583 192


Nagłośnienie: 

 

Hubert Hajduk: 609 459 743


Centrum medyczne: 

Henryk Jarzębak – ratownik medyczny: 782 338 883


Nr konta PPT:

09 1020 3453 0000 8302 0352 3115  Piesza Pielgrzymka Tarnowska

ul. Papieska 10

33-340 Stary Sącz


KSIĘŻA PRZEWODNICY:


Część A:


 

Część B: