Trasa 41. Pieszej Pielgrzymki  z Tarnowa na Jasną Górę 

Dzień I – 17.08 (czwartek)

Msza św. o godz. 630 na pl. Katedralnym w Tarnowie

 

Kolejność grup: 1, 14, 2, 15, 3, 16-18, 4, 19, 5, 20, 6, 21, 7, 22, 8, 23, 9 i 10, 24, 11, 25, 12, 26, 13

 

Część A Tarnów – Szczepanów (28,3 km)


pl. Katedralny (0 km) wyj. 830 Mościce – kościół (6 km) Pp. 

Odp. wyj. 1030

Ostrów nad Dunajcem

Bogumiłowice

Łętowice (7,5 km) Pp. wyj. 1330 Biadoliny (5 km) Po. wyj. 1600

Bielcza (3 km) Pp. 1730

Wokowice (5,0 km) Mn. 1

Szczepanów (3,5 km) Odp. dow.


Część B Tarnów – Zabawa (24 km)


pl. Katedralny (0 km) wyj. 830

Klikowa – wyj. 1100

Łęg Tarnowski Kościół Odp. wyj. 1230 

Niedomice – kościół Po. 1430.

Biskupice Radłowskie

Zabawa (6 km) 

 

 

Uwagi dodatkowe:

 

 

Skróty:

Pp. – postój z posiłkiem

Po. – postój obiadowy

Odp. – krótki odpoczynek bez posiłku

Odp. dow. – odpoczynek dowolny według uznania przewodnika 

Mn. – należy odwołać się do mapki noclegowej

wyj.  – wyjście 

Dzień II – 18.08 (piątek) 


Część A Szczepanów – Grobla (31,8 km)


Kolejność grup: 12, 1-9, 11, 13, 5


Szczepanów (0 km)

Mokrzyska

Bucze (6,2 km) Odp. wyj. 800

Buczków

Okulice (8,6 km) Msza św. 1100

Po. wyj. 1330

Uście Solne. – (8 km)

Pp. wyj. ok. 1730

Świniary (4 km) Grobla (3 km) lub z Okulic do Bogucic (6 km) za Rabą Odp. wyj. 1600 – przez kładkę indyw. przejście

Mikluszowice (1 km)

Dziewin (1,5 km)

Drwinia (3 km)


Część B Zabawa – Nowe Brzesko (35,5 km)


Kolejność grup: 21-23, 19, 20, 14-18, 24-26, 15


Zabawa (0 km). Msza św. 630

Pp. wyj. 815

Wał Ruda dom bł. Karoliny (4 km)

Zaborów (8 km) Pp. 1130

Kwików (2,6 km)

Górka – kościół (3,5 km)

Odp. 1300

Most (0,6 km)

Książnice (6 km) Po. 1530

Biskupice (4,4 km)

Czajęczyce (3,2 km)

Bobin (1,4 km)

Wolwanowice (2,2 km)

Mysławczyce (1,1 km)

Kościelec (2,5 km)

 

Uwagi dodatkowe:

 


Dzień III – 19.08 (sobota) 

Część A Grobla – Radziemice (30 km)

 

Kolejność grup: 1-4,11,13,12, 6, 5-9


Grobla centrum (0 km) 

Ispina (4 km) przejście przez most na Wiśle 

Nowe Brzesko (5,5 km) Msza św. 730Pp. wyj. 915

Szpitary 

Kowala (5 km) Odp. wyj. 1120

Jakubowice 

Proszowice (4 km) Po. wyj. 1400

Makocice (3 km), Mn. 3 

Ibramowice (4,5 km) Pp.

Radziemice (4 km)

 

Chleb na nocleg w Ibramowicach dla części A


Część B Nowe Brzesko – Zielenice (28 km)


Kolejność grup: 26, 22, 23, 14-21, 24, 25


Kościelec (0 km)

Stągniowska Górka (2 km)

Proszowice Park Miejski (5 km) Msza św. 1030 Po. wyj. 1300

Makocice (1 km)

Szczytniki

Kowary

Błogocice (6 km) Odp. dow. Mn. 3

Łętkowice (4 km)

Zielenice (5 km)

 

Chleb na nocleg w Proszowicach dla części B

 

Uwagi dodatkowe:

 


Dzień IV – 20.08 (niedziela) 

Część A Radziemice – Miechów (27 km)              

 

Kolejność grup: 9-1, 12, 13, 11   

             

Radziemice (0 km)                                    

Przemęczanki                                             

Kaczowice (4 km)                                       

Racławice (4 km) Msza św. 1030                                              

Po. wyj. 1300                                                

Kalina-Las (7 km)                                      

Odp. wyj. 1540                                             

Kalina Rędziny (4 km) Mn. 4                     

Bukowska Wola (4 km)                             

Odp. dow.                                                     

Miechów (4 km)                                         

Część B Zielenice – Charsznica (25 km)

 

Kolejność grup: 22-26, 15-18, 21, 19, 14, 23


Zielenice (0 km) Msza św. 700

Pp. wyj. 930

Dziewięcioły 

Nasiechowice

Las (7 km) wyj. 1200

Pojałowice  

Wymysłów 

Poradów (6 km) Odp. wyj. 1400

Miechów (3 km) Po. wyj. 1600

Mn. 4

Podmiejska Wola

Chodów (7 km)

Charsznica (2 km)


Uwagi dodatkowe:

 


Dzień V – 21.08 (poniedziałek) 

Część A Miechów – Żarnowiec (24 km)            

 

Kolejność grup: 11, 9-1, 2, 12, 13   

        

Miechów (0 km) Msza św. 730             

Pp. wyj. 1030                                             

Podmiejska Wola (5 km)                       

Chodów                                                     

Charsznica (4 km) Po. wyj. 1430           

Swojczany                                                

Tczyca (7 km) Mn. 5                               

Jelcza (3 km) Odp. dow.   

Łany Wielkie (3 km) Ż

arnowiec (4 km)   

Część B Charsznica – Dobraków (25 km)

Kolejność grup: 25, 26, 23, 14-18, 22-19, 24


Charsznica (0 km) Msza św. 900

Pp. wyj. 1100

Swojczany

Tczyca (7 km)

Jelcza (3 km) Odp. wyj. 1300 

Mn. 5

Żarnowiec – stadion (4 km) Po. wyj. 1530

Otola Mała – las (2 km)

Otola

Dobraków (6 km)

 

Uwagi dodatkowe:

 

Natomiast zaopatrzenie z części A obsługuje część A w Miechowie, jedzie do Jelczy i obsługuje część B i A.

Dzień VI – 22.08 (wtorek) 

Część A Żarnowiec – Pradła (26 km)

Kolejność grup: 3-13, 2, 1, 4


Żarnowiec – stadion (0 km) Msza św. 730 

Pp. wyj. 930 

Łany Wielkie

Otola Mała – las (4,5 km)

Odp. wyj. 1120

Otola

Dobraków (5,5 km) 

Po. wyj. 1340

Siadcza, Mn. 6

Szyce (6 km) Odp. wyj.1530 

Sierbowice za lasem (8 km) Odp. wyj. 1745

Pradła (2 km)


Część B Dobraków – Sadowie (21 km)


Kolejność grup: 14-26, 22


Dobraków (0 km) Pp. wyj. 800

Siadcza

Szyce (6 km) Odp. wyj.1000

Sierbowice – za lasem (8 km) Msza św. 1300

Po. wyj. 1530, Mn. 6

Pradła (2 km) 

Biała Błotna, przed lasem (1,5 km)

Odp. dow. wyj. 1620

Sadowie (3,5 km) Odp. dow

Sokolniki (5 km)

 

Uwagi dodatkowe:


Dzień VII – 23.08 (środa) 

Część A Pradła – Niegowa (24 km)

 

Kolejność grup: 1-13, 8, 3


Pradła (0 km)

Biała Błotna, przed lasem (1,5 km)

Pp. wyj. 930

Sadowie (3,5 km) 

Sokolniki (5 km) Msza św. 1200

Po. wyj. 1500

Bliżyce (4,5 km) Mn. 7

Tomiszowice (2 km) Odp. dow

Niegowa (5 km)


Część B Sadowie – Trzebniów (22 km)


Kolejność grup: 19, 15-18, 14, 20-26


Sadowie (0 km)

Sokolniki (5 km) Msza św. 820

Pp. wyj. 1020

Bliżyce (4,5 km)

Tomiszowice

Las (4 km) Po. wyj. 1500 Mn. 7

Niegowa (3 km)

Moczydła (2 km) Odp. dow

Trzebniów (4 km)

 

Uwagi dodatkowe:

 

Sokolniki:


Dzień VIII – 24.08 (czwartek) 

Niegowa – Małusy Wielkie (27 km)

 

Wszystkie grupy idą razem w kolejności: 24, 5-1, 14-23, 25, 26, 13-6

 

Niegowa (0 km)

Trzebniów (6 km) Msza św. 800

Pp. wyj. 1030

Złoty Potok (4,2 km)

Janów – las (6 km) Po. wyj. 1400

Piasek (1,4 km) Mn. 8 Lusławice (4 km) Odp. dow.

Małusy Wielkie (6 km)

 

Uwagi dodatkowe:

 


Dzień IX – 25.08 (piątek) 

Małusy Wielkie – Jasna Góra (17 km)

 

Pielgrzymka idzie w kolejności: 4-26, 1-3

Kolejność obowiązuje od ul. Hektarowej

 

Małusy Wielkie (0 km)

Małusy Małe (2 km)

Brzyszów (2 km)

Srocko (1 km)

Siedlec Mirowski (2 km) ul. Hektarowa (2,5 km) Pp. – ostatni postój

Godzina 1120 wyjście grupy prowadzącej Jasna Góra (8 km)

wejście 1400-1600 

 

Uwagi końcowe: